Vietjet áp dụng quy tắc thay đổi mật khẩu mới dành cho đại lý.

Nhằm tăng cường tính an toàn và bảo mật user, ngăn chặn các trường hợp truy cập sử dụng tài khoản đại lý bất hợp pháp, VietJet triển khai chương trình THAY ĐỔI MẬT KHẨU USER ÁP DỤNG THEO QUY TẮC MỚI

Thời gian áp dụng thay đổi bắt đầu có hiệu lực từ khi nào

Từ ngày  20.11.2017 đến ngày 05.12.2017

Mật khẩu phải bao gồm:

  • Tối thiểu: 08 ký tự
  • Tối đa: 20 ký tự
  • Password phải có ít nhất: 01 ký tự thường, 01 ký tự Hoa, 01 số và 01 ký tự đặc biệt (!,%,$#@…). (Ví dụ: Tpv@12345)
  • Thời hạn sử dụng mật khẩu tối đa là 90 ngày
  • Thời gian thông báo đổi lại mật khẩu: 75 ngày sau khi đổi, tức 15 ngày trước ngày hết hạn.
  • User bị khóa sau : 05 lần nhập sai mật khẩu
  • User bị cảnh báo bị khóa sau 03 lần nhập sai mật khẩu

Đề nghị quý đại lý tiến hành thay đổi mật khẩu mới. Sau thời gian trên, hệ thống sẽ tự động KHÓA USER nếu chưa thay đổi theo quy định.

Clip hướng dẫn đổi mật khẩu

 

Những trường hợp đã bị khóa trước thời gian nhận thông báo trên, vui lòng thông báo đến bộ phận hỗ trợ đại lý của Tân Phi Vân để được hỗ trợ Unlock user, Reset password.

Chức năng bình luận tạm thời đóng