Quầy thất lạc hành lý

Hành khách có hành lý bị thất lạc xin liên hệ:

Quầy hành lý thất lạc tại sân bay Nội Bài: (+84- 4) 38840008 hoặc (+84–4) 38865013
Quầy hành lý thất lạc tại sân bay Tân Sơn Nhất: (+84-8) 38446665, số máy lẻ: 6062 hoặc +(84-8) 38446725

Chức năng bình luận tạm thời đóng