Tiêu chuẩn hành lý miễn cước

1.      Đi/đến châu Mỹ

Hành trình Hạng dịch vụ Số lượng kiện tối đa Trọng lượng tối đa 1 kiện Tổng kích thước 3 chiều/kiện
Đi/đến châu Mỹ Thương gia 02 23 kg 158 cm (62 in)/kiện
Phổ thông 02 23 kg 158 cm (62 in)/kiện và tổng kích thước ba chiều của 2 kiện không quá 273cm (107in)

    Lưu ý: với hành trình đi từ hoặc đi đến châu Mỹ, chính sách HLMC của hãng đầu tiên có mã hiển thị trên tờ vận chuyển của vé sẽ áp dụng cho cả hành trình. (tham khảo chi tiết Quy định của Bộ Giao thông Mỹ (US DOT) và Bộ Giao thông Canada   (CTA) tại Quy định chung)

2.      Các hành trình khác

Hành trình Hạng dịch vụ Trọng lượng tối đa
Hành trình hoàn toàn nội địa Việt Nam

Giữa Lào, Cam-pu-chia, My-an-ma, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc và Việt Nam

Từ Lào, Cam-pu-chia đến My-an-ma, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan

Từ My-an-ma, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc đến các điểm châu Á khác (trừ Úc, Niu-Di-Lân)

Thương gia 30 kg
Phổ thông 20 kg

 

Giữa Nhật và Việt Nam

Từ Nhật đi các điểm châu Á khác

Thương gia 60 kg
Phổ thông 40 kg
Đi/đến châu Âu, Tây Á, Trung Đông, châu Phi, Úc , Niu-Di-Lân

Hành trình trong châu Á khác

Thương gia 40 kg
Phổ thông đặc biệt 40 kg
Phổ thông 30 kg


Lưu ý:

  • Hành lý miễn cước áp dụng cho trẻ nhỏ dưới 2 tuổi:

–          Đi/đến châu Mỹ: 1 kiện 23kg với tổng kích thước 3 chiều không vượt quá 115cm (45in) và một xe đẩy gập lại được

–          Hành trình khác: 10kg và một xe đẩy gập lại được

  • Hành lý miễn cước áp dụng cho khách thuyền viên: 40kg.
  • Tiêu chuẩn hành lý miễn cước dành cho Khách hàng Thường xuyên xem tại đây
  • Một số trường hợp khác theo điều kiện giá và được ghi trên mặt vé.

Quy định khác
Giới hạn về trọng lượng, kích thước kiện hành lý miễn cước được vận chuyển trên Vietnam Airlines:
Nếu không có quy định gì khác, hành lý miễn cước một kiện có trọng lượng tối đa cho phép là 32kg, với tổng kích thước 3 chiều không vượt quá 203cm. Trong mọi trường hợp, trọng lượng và kích thước vượt quá mức cho phép, hành khách cần đặt dịch vụ trước tại nơi mua vé hoặc các Văn phòng bán của Vietnam Airlines.

Chức năng bình luận tạm thời đóng