Kính gửi các đại lý, Tân Phi Vân gửi thông tin tóm tắt một số thay đổi của biểu giá nội địa có hiệu lực từ ngày 18/05/2017 (VN170471F V2.0 và VN170471G V2.0) các hạng đặt chỗ có điều chỉnh mức giá:

  • Hà Nội /Sài Gòn => Đà Nẵng: giá hạng T, R, N, Q, L, K: điều chinh tăng khoảng 50-150K
  • Hà Nội => Buôn Ma Thuột/ Pleiku: giá hạng E, T, R, N, Q, L, K: điều chinh tăng khoảng 50-150K
  • Sài Gòn => Vinh/ Thanh Hóa/ Hải Phòng: giá hạng E, T, R, N, Q, L, K: điều chỉnh tăng khoảng 100-400K
  • Sài Gòn => Huế/ Qui Nhơn: giá hạng T, R, N, Q, L, K: điều chinh tăng khoảng 50-150K

Rút giá hành trình Rạch Sỏi => Phú Quốc (không khai thác bay nữa)
Các đại lý vui lòng rà soát những booking đã đặt và xuất vé trước ngày 18/5/2017 hoặc trao đổi rõ với khách hàng về việc giá thay đổi.
Trân trọng cảm ơn!

bảng giá vietnam airlines dành cho đại lý
hoàn đổi vé vietnam airlines

Điều kiện giá vé chung: Áp dụng với các vé xuất và hành trình khởi hành từ 01/04/2017

Với các giá JH/MH/SH: Chỉ được phép đổi hành trình sang hành trình mới có cùng loại giá, nếu hành trình mới không có giá JH/MH/SH tương ứng thì phải hoàn vé và xuất lại vé mới.
Hạng ghế N,R,T,A xuất vé trong vòng 12 tiếng từ khi đặt chỗ (đối với các vé khởi hành xa hơn 72 tiếng từ khi đặt, xuất ngay với các vé khởi hành ít hơn 72 tiếng so với lúc đặt chỗ).
Hạng E sẽ chia ra: E1, E2 và giữ chỗ được 12 tiếng,và phải xuất trước.

E1: xuất vé trước 7 ngày, E2: xuất vé trước 14 ngày,tất cả các vé hạng E thời gian 7 ngày,14 ngày,là tính lúc xuất vé không tính lúc đặt vé.

Hạng P xuất vé trong vòng 4 tiếng từ khi khởi tạo đặt chỗ nếu vé khởi hành xa hơn 72 tiếng so với khi đặt chỗ, xuất ngay với các vé khởi hành ít hơn 72 tiếng so với lúc khởi tạo đặt chỗ (phải xuất trước 28 ngày so với ngày khởi hành)

CÁC MỐC THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN GIÁ NỘI ĐỊA 2016

CÁC MỐC THAY ĐỔI ĐIỀU KIỆN GIÁ NỘI ĐỊA 2016

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Booker hoặc NVKD
Phone: 028 399 18420 – 028 710 66 000 Hotline: 0945 404010

Hợp tác đại lý : Mr Tường: 0906 989 115